Potmuli, zlokobni mašinizovani fabrički zvukovi neprijatna su dobrodošlica slušaocu na početku ovog izdanja. Ništa novo za ranije pratioce rada srpske grupe Third I koja nas je u prošlosti već navikla na ovakav zvučni tretman. Ovog puta pojačana bosanskim aktom prigodnog bolesno-kontinentalnog imena.
Pretnja sa početka dvadesetominutne kompozicije, jedine na izdanju čije ime nosi, biva zamenjena nerazumljivim, distantnim semplovima ljudskog glasa, navodeći na pomisao da ovaj zvučni kolaž podseća na čekalačku atmosferu sa neke od stanica (upisati vrstu po želji). Kasnijim odmotavanjem materijala bliža je razumu misao da je reč o čistilištu. Onom u kome grešnici unapred znaju da, ma koliko se trudili, neće uspeti da dostignu željeni nivo higijene.
Malo toga se zaista dešava u ovoj kompoziciji, u kojoj je dinamika žrtvovana neljudski ledenom osećanju stanja otuđenja. Umesto buke, suočavamo se sa konstantnom pretnjom iste, što ostaje realna opasnost sve do neopozivog, definitivnog isticanja ambijentalnog muzičkog neizdrža u tamu tišine.Pre toga slušalac biva izložen beskrajnim eskapadama umrljanih i udaljenih ljudskih glasova koji uznemireno pokušavaju da nam nešto saopšte, a zvuče kao da unapred znaju da je u pitanju ćorav posao, pošto gotovo ništa od toga što dramatično govore ne dopire u iole podnošljivom kvalitetu do slušnog aparata.
Predlog za vizuelni ekvivalent zvučne slike porođene zajedničkim balkanskim mukama možemo naći u dokumentarcu The Net (2003) posvećenom traženju zajedničkih niti između svemoguće države, tehnologije, LSD-ja i matematike kao njenih oruđa u ostvarivanju brain-washing namera.
Saradnja Third I i Bolest Evropa, osim elitističko-avangardnih aspiracija koje se podrazumevaju, kao da je vođena predumišljajem da je doba bez ljudi već nastupilo, te predstavlja doprinos u razumevanju materije za neke buduće istraživače epohe, pod pretpostavkom da će takvih i biti. Ožičena kolaboracija svakako ne šalje takvu, ni bilo kakvu drugu optimističnu poruku, držeći se, za ovu vrstu muzike (što je oznaka na koju bi se svaki generički slušalac ili nasmejao ili naljutio) uvrežene, stilske opredeljenosti za tekovine mizantropije i nihilizma.
info: www.thirdinoise.co.nr
maare