• Od 2003. do 2010. magazin je bio organizovan po brojevima. Od maja 2010. godine, HELLY CHERRY se osvežava na dnevnoj bazi. Stara arhiva (prvih 100 brojeva) se može čitati na www.tvorac-grada.com/hczin/index1.htm
  • Arhivu od 2010. do ovog momenta možete naći u desnoj koloni na svakoj stranici našeg sajta i čitati je hronološki, po mesecima.