"Comics Magazine Association of America, Inc." je 1954. uveo niz pravila koja se tiču stripa i onoga šta sme i šta ne sme da se pojavljuje u njemu. Deo tog "strip koda" možete pročitati i ovde, a odnosi se na kriminal/zločin. Shvatićete i sami kako je veoma malo ovih pravila "preživelo" do danas. 1. Zločini nikad ne smeju da se prikazuju na način da se stvori saosećanje za zločincima. Ne sme da se promoviše nepoverenje u snage zakona i pravde i ne sme da se podstiče želja da se oponašaju negativci.
 2. Nijedan strip ne sme eksplicitno iznositi detaljne pojedinosti i metod zločina.
 3. Policajci, sudije, državni službenici i ugledne institucije nikada ne smeju da se predstavljaju na način da se stvori nepoštovanje uspostavljene vlasti.
 4. Ako je zločin prikazan - to mora biti ružan i neprijatan čin.
 5. Zločinci ne smeju da se prikazuju kao glamurozni ili da su na onim položajima u društvu koji kod čitaoca stvaraju želju za oponašanjem.
 6. Uvek, u svakom slučaju, dobro pobeđuje zlo, a zločinac mora biti kažnjen za svoja nedela.
 7. Prizori preteranog nasilja su zabranjeni. Scene brutalnog mučenja, prekomerne upotrebe noža i oružja, fizička agonija, krvavi i jezivi zločini - biće uklonjeni.
 8. Neće se prikazivati neobične i jedinstvene metode skrivanja oružja.
 9. Ne smeju se promovisati i ohrabrivati scene u kojima se prikazuje smrt policijskih službenika kao posledica kriminalnih radnji.
 10. Otmica nikad ne sme biti detaljno prikazana, niti se sme prikazati da su otmičari imali koristi od ovog kriminalnog čina. Otmičari uvek moraju biti kažnjeni.
 11. Slova reči "zločin" nikad ne smeju da veličinom ili bojom odudaraju od ostalih reči koje se nalaze u naslovu stripa. Reč "zločin" nikad ne sme da se sama pojavi na naslovnici.
 12. Treba se suzdržavati od korištenja reči "zločin" u naslovu ili podnaslovu stripa.
Tatjana Smiljanić