Duhovita minijatura iz života kolekcionara stripova sa kojom će se lako identifikovati i ostali kolekcionari. "Manje zlo" skrivili Predrag Ikonić i Žarko Vlaisavljević.