U budućnosti, heroin i kokain stvar su prošlosti. Droga koja pomućuje um postala je virtualna stvarnost u kojoj ljudi provode dane i ondje iskaljuju svoje skrivene emocije. Jedan od zavisnika (ili najiskusnijih korisnika, stvar je perspektive) primećuje kako više nije siguran šta je stvarnost, a šta iluzija.