Čovek se budi u svome stanu ali ne može da zaključi da li se zaista probudio ili proživljava košmar.
Režirao i napisao Siniša Cvetić.