Csaba Nemeth rođen je 1968. godine u Novom Sadu. Završio je srednju školu za dizajn „Bogdan Šuput” u Novom Sadu, odsek grafike. Član je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine (UPIDIV), International Council of Graphic Design Associations (ICOGRADA) i World Craft Council (WCC) od 1994. godine. Bio je član nadzornog odbora UPIDIV-a od 2004 do 2008. godine. U periodu od 1988. do 2000. godine radio je kao tehnički urednik u štampariji Forum u Novom Sadu, a od 2000. do 2004. godine kao grafički dizajner u izdavačkoj kući Prometej u Novom Sadu. Od 2005. godine osnivač je i vlasnik studia za grafički dizajn i primenjenu umetnost „Dizajn Studio Nemet”. Bavi se grafičkim dizajnom, ilustracijom, web dizajnom, umetničkom i primenjenom fotografijom i vizualnom komunikacijom. Posebno mesto u njegovom stvaralaštvu predstavlja segment kreativnog angažovanja u žanru heavy metala i rock muzike generalno.Izlagao je do sada na 3 samostalne i 70 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je 16 nagrada za svoje stvaralaštvo iz oblasti grafičkog dizajna, ilustracije i likovne umetnosti.Radovi mu se nalaze u javnim i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Zastupljen je u 6 enciklopedija likovne umetnosti, u enciklopediji grada Novog Sada i u brojnim knjigama, studijama i publikacijama iz oblasti likovne i primenjene umetnosti.


Ostatak radova možete pronaći na njegovoj stranici.