Akt (lat. actus čin, spis; golo telo) je u likovnoj umetnosti prikaz nagog ljudskog tela u različitim položajima, pokretima i držanjima. Kao motiv javlja se još u praistoriji.
Prikazivan je samostalno ili unutar kompozicije; u različitim materijalima i svim slikarskim i skulptorskim tehnikama. U srednjem veku bio je zabranjen zbog verskih predrasuda, dok za vreme renesanse doživljava obnovu.
Do danas je ostao čest likovni motiv.
Poluakt je prikaz gornjeg dela golog tela.