Tašizam (fr. tache mrlja) je pravac u umetnosti nastao 1950. godine, u Pariskoj školi (Ecole de Paris) u kojoj su stvarali fovisti, kubisti, nadrealisti i umetnici informela, kojem je tašizam blizak pa se često upotrebljava za označavanje ovog pravca.
Termin tašizam uveo je 1889. godine kritičar Feliks Feneona, kako bi obeležio umetnosti impresionizma, a kasnije ga koristi Moric Denis za opis fovističkih dela. Upotreba u današnjem smislu pripisuje se kritičaru Pijeru Gogenu.
Odbacujući svesno oblikovanje i podstaknut automatizmom umetnici tašizma nanose boju u mrljama ili prugama ne samo uobičajenim slikanjem već i kapanjem i prskanjem. Pod pojmom tašizam često se podrazumeva lirska apstrakcija. Značajni predstavnici bili su između ostalih Hans Hartung, O. A. Vols, Anri Mišo, i Žorž Matje.

Priredila Tamara Lujak