Slikar, crtač i profesor Ivan Titor (1960) doktorirao je na Odeljenju za umetnost u Ostravi u Češkoj. Predaje od 1992. godine. Svojim slikama Titor teži da sruši ustaljene sisteme i da kroz fantaziju otkrije koji su to fenomeni koji određuju nas i naše živote.
Slika ogromne napuštene građevine kako bi pokazao da za čoveka na ovom svetu nema više mesta. Iako u njima više nema ljudi, ove građevine i dalje žive. Mir i nostalgija kojom isijavaju njegova platna u kontrastu su sa slikom ljudskog uma izmučenog savremenim tekovinama.
O svom stvaralaštvu Titor kaže: „Na slikama balansiram na zamišljenoj ivici koja, u našim umovima, deli stvarnost od fikcije, početak od kraja, red od haosa. Tako slikam delove izmišljenih svetova sa jedne, i autoportrete sa druge strane, na kojima izražavam svoje stavove o savremenom svetu.“

Više o umetniku:
http://www.titor.cz/
http://beinart.org/index.php

Tamara Lujak