Draga Gajić Daša je rođena 1988. godine u Banjaluci. Po struci je diplomirana politikološkinja. Studentkinja je master studija (rodne studije) na Univerzitetu u Novom Sadu i master studija (politikologija) na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci.
Fotografija je njen hobi, strast, posao i ne može zamisliti svoj dan bez fotografisanja.
Učestvovala je na nekoliko grupnih izložbi u regionu i inostranstvu, te osvojila nekoliko nagrada.
Više o fotografkinji na: