Mladi 018, kao deo Organizacije civilnog društva Proaktiv, okuplja mlade ljude koji žele da se bave novinarstvom, druže i prošire svoje vidike i spektar iskustava. Energija, volja i želja za participacijom ovih ljudi rezultirala je na ovoj veb strani novinarskim tekstovima vezanim za razne oblasti koje su relevantne mladima.
Časopis je orijentisan ka potrebama i interesovanjima mladih ljudi koje se tiču njihovog svakodnevnog života, obrazovanja, usavršavanja, razvoja i rasta, sa tendencijom da postane generator informacija i regionalni lider koji će obaveštavati mlade o njihovim mogućnostima i prilikama obrazovne i druge prirode i uticati na razvoj kritičke i preduzetničke svesti o zajednici u kojoj žive. Mogućnost saradnje je konstantno moguća i otvorena što je u skladu sa kontinuiranim razvojem samog časopisa. Zbog stalne dinamike rasta korišćenja interneta elektronski časopis je izbor koji bi mladima bio blizak i dostupan. Časopisi koji već postoje posvećuju prilično malo pažnje temama i problemima koje interesuju omladinsku populaciju, a retki su oni koji imaju prilike da ih obrađuju iz perspektive samih mladih. Naša inicijativa doprineće širenju znanja o svim oblastima interesantnim i korisnim pre svega omladinskoj populaciji uključivši ih u sam proces. Rubrike u casopisu: omladinska politika, kultura, sport, grad Niš, mentalna higijena..
Ova veb strana posvećena je internet i istraživačkom novinarstvu. Na njoj ćete pored novinarskih članaka pronaći i informacije vezane za seminare, radionice i slične mogućnosti za mlade. Ažurira se svakodnevno.
E-mail: mladi018@proaktiv.org.rs
Web: mladinis.wordpress.com