Hauard Filips Lavkraft (1890-1937) je bio američki pisac horora, fantastike i naučne fantastike. Širom sveta je poznat kao tvorac Ktulu mitologije, Nekronomikona i ostalih čudnovatih stvari, bića i svetova koji su fascinirali mnoge obožavatelje i inspirisali razne autore. Ali kakva je njegova veza sa popularnom tv serijom Dexter? 

Kompozitor muzike ove serije se zove Daniel Licht. Među najprepoznatljivijim melodijama koje je komponovao za seriju se nalazi i Blood Theme (između ostalog čuje se i u odjavnoj špici serije).Film Nekronomikon (Necronomicon) je izašao 1993 i sastoji se iz tri segmenta u vidu tri priče The Drowned, The Cold i Whispers koje su rađene prema Lavkraftovim pričama The Rats in the Walls, Cool Air i The Whisperer in Darkness. Na početku priče The Cold se čuje veoma interesantna melodija po imenu Because The Dawn.Zvuči poznato, zar ne? Kompozitor te melodije je takođe Daniel Licht i ona predstavlja preteču poznate melodije Dekstera. Lavkraftov uticaj na horor žanr je nesumnjiv ali evo primera kako njegov indirektan uticaj seže i do mesta gde najmanje očekujemo.