Ne samo što smo stiglo do jubilarne 30. epizode ovog strip serijala već se ova epizoda poklapa sa našim 20. rođendanom. A kad je već tako, red je bio da se naš junak Ibrahim Kojl i Helly Cherry sretnu. U stripu. Pa, pogledajmo kako je protekao taj susret.
Četvrti Njutnov zakon kaže: Kada oholi mizantrop deluje istom silom na plod mezofilne biljke, jedno od njih će zasigurno biti pojedeno.