Osvrt na jedan od prvih Kojlovih slučajeva na Zlatnom putu i epilog poslednjeg. Putuj, Ibrahime, ne misli na džinovsku jabuku!