Kojl, Džamal, Bombona, Matori i Bubica nastavli su put kroz Nargaban kako bi spasili svoju ulicu. Nosfer Artijev verni sluga Salem prati ih u stopu i uporedo sabotira. Matori se susreo sa misterioznim ratnikom iz Reda Sova koji mu je spasao život i potom nestao. Napustivši hladne planine spustili su se ka obali obližnjeg jezera i.... Hm... Gde li smo sada?