U toku prošle nedelje, u galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca u Beogradu imali smo priliku da pogledamo jednu sasvim nesvakidašnji izložbu – izložbu inovativnih likovnih radova koji čine Eksperimentalni taktilni strip NEVIDLJIVI TALAS. Inovativnost, originalnost, čak revolucionarnost, ovog dela leži u činjenici da se ovde radi o stripu koji je namenjen slepim i slabovidim osobama! Autorka ovog veoma hrabrog i avangardnog dela devete umetnosti je mlada asistentkinja sa Više škole strukovnih studija Beogradska politehnika u Beogradu Dragana Kuprešanin.


Dragana Kuprešanin (1982, Beograd) je likovna umetnica iz Beograda. Diplomirala je na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu a svoje dalje studije i specijalizaciju je nastavila na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Izlagala je na više desetina samostalnih izložbi, festivala i likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu. Stipendista je nekoliko državnih i privatnih fondacija. Dobitnica je većeg broja nagrada iz oblasti likovne i primenjene umetnosti (crtež, dizajn, strip). Bavila se umetničkim radom u statusu slobodnog umetnika a član je ULUPUDS, ULUS, USUS, UFUS i UFAS-a. Alternativnim stripom se bavi od 2004. godine a od 2008. istražuje strip i granične medije koji koriste konvencije i jezik devete umetnosti. Izložba NEVIDLJIVI TALAS Eksperimentalni taktilni strip koja je održana od 26.5 do 6.6. 2020 u galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca u Beogradu predstavlja njen doktorski projekat pripreman na beogradskom Fakultetu primenjenih umetnosti.

Eksperimentalni taktilni strip NEVIDLJIVI TALAS je zasnovan na romanu Talasi engleske spisateljice Virdžinije Vulf. Pošto je namenjen slepim i slobovidim osobama, radi se zapravo o 45 reljefnih grafičkih iskaza koji su izrađeni jednom posebnom vrstom štampe koja na jednom slajdu kombinuje štampu brajevim pismom i štampu reljefnih oblika raznih tekstura. Ceo slajd se dakle može čitati tako što se preko njega prelazi prstima. Naravno, za one koji nisu slepi ili slabovidi postoji i običan tekst pa u ovoj vrsti stripa mogu da uživaju svi ljubitelji devete umetnosti. I izložbeni prostor je bio prilagođen slepim i slabovidim ljudima pa su posetioci galerije izložbu pratili krećući se putanjom označenom širokom gumenom crnom linijom na podu. Pred nama je dakle bilo četrdesetak slajdova koji su svaki za sebe doneli po jednu scenu inspirisanu pomenutim delom Talasi. Ispod svakog teksta ispisanog brajevim pismom, na svakom slajdu mogli su se napipati i razni oblici koji su ilustrovali-prikazivali neki segment ili deo radnje.


Nažalost, specifičnost, posebna vrsta štampe, koju ova vrsta stripa zahteva znači i to da je zbog velikih troškova štampe veoma teško očekivati da ova vrsta likovnih radova devete umetnosti doživi masovniju štampu i distribuciju. U ovom trenutku, ali u budućnosti – ko zna? U svakom slučaju pred ovom umetnicom i njenim delom su dalje izložbe pa možemo očekivati da će u sledećim mesecima i godinama Eksperimentalni taktilni strip NEVIDLJIVI TALAS videti i osetiti još puno ljudi, kako kod nas tako i u inostranstvu.

Janko Takač