Ovo mi je prvi put da čitam ovu epizodu, iako je u Zlatnoj seriji bila objavljena oko trista i nekog broja, pa sumnjam da je bila tako retka. Bilo kako bilo, nije mi dopala šaka sve dok je VČ nije objavio u Odabranim pričama.

Moram priznati da mi razlog zbog kojeg je "Sekira i sablja" uvrštena u ovu ediciju, koja bi po definiciji trebalo da bude edicija najboljih Zagorovih storija, nije nimalo jasan. Priča je u priličnoj meri nezanimljiva, ali ima i gorih epizoda od ove. Možda bi se i dokopala čitave dve zvezdice, samo da nije bilo veoma traljavog prevoda. Za sada sve Odabrane priče pate od rogobatnog i nepromišljenog prevoda sa italijanskog, koji je vrlo verovatno veran originalu, ali para i uši i mozak kada indijanski poglavica izvali nešto poput "intrigantno", pijani traper za vojnika kaže da je "prepotentan" ili već nešto treće i mnogo gore. Ovo nisu doslovni primeri, ali jeste verno prenet duh prevoda. Priznajem da Zagora nisam čitao dvadeset godina, ali ne mogu da se otmem utisku da je stari prevod bio daleko bolji, pa makar i netačan. Nisam siguran da nije po sredi moje zamagljeno nostalgično viđenje osamdesetih kada je reč o tom starom prevodu, ali jesam siguran da je prevod Odabranih priča Veselog četvrtka toliko manjkav da svakoj epizodi koju sam do sada pročitao oduzima najmanje jednu zvezdicu.

Ovo ne znači da ne cenim pregalaštvo VČ. Skidam kapu tim momcima na svemu što rade - ali u ovoj epizodi je bilo čak i ozbiljnih pravopisnih propusta, što već nisam mogao a da ne primetim (glasno).

Ivan Jovanović Nightflier