Sandro Botičeli (pravo ime Alesandro Marijano Filipepi), bio je italijanski slikar firentinske škole ranog renesansnog slikarstva (1445-1510). Pod uticajem prethodnika, slikao je teme iz grčke mitologije i alegorijske slike u duhu humanizma. Njegova pozna dela predstavljaju povratak na ekspresivo-emotivne religijske motive kasne gotike.

Učio je zlatarski zanat, da bi potom u školi Filipa Lipija (Fra Filipo Lipi, slavni italijanski renesansni slikar) proveo tri godine. Od 1465. do 1470. godine Botičeli slika nekoliko slika Bogorodice. Na ovim slikama ogleda se uticaj njegovog učitelja Lipija, i tada najznačajnijih slikara Firence, Antonija Polajuola i Andree del Verokija. Stvara i pod uticajem antičke umetnosti. Njegove slike, slikane pastelnim bojama, poseduju linearni ritam. U jesen 1481. pozvao ga je papa Sikst IV da zajedno sa drugim umetnicima oslika novosagrađenu Sikstinsku kapelu portretima prethodnih papa.

Smrću Lorenca de Medičija 1492. završilo se zlatno doba firentinskog slikarstva, a počeli su društveni i religijski neredi. To je bilo vreme kada je Firencom zavladao protivnik dinastije Mediči i ideja renesanse, sveštenik i propovednik Đirolamo Savanarola. Pod njegovim uticajem, Botičeli je slikao samo religijske teme.


Prevela i priredila Tamara Lujak