Izdavačka kuća Time Inc. objavila je da njihovo poznato 63. godine staro izdanje o muzici i trendovima "NME" postaje nedeljno besplatno izdanje od 18. septembra, iako trenutno košta 2,6 funti i ima prosečan tiraž od 15.384 primeraka u drugoj polovini 2014. godine, što je pad od ukupno 75.000 za poslednjih 10 godina. U saopštenju se kaže da će više od 300.000 besplatnih primeraka biti distribuirano na železničkim stanicama, univerzitetima i u trgovinskim lancima. Takođe se navodi da će NME značajno povećati svoj sadržaj preko svih platformi uključujući štampano izdanje. Značajna promena će biti i širenje na žive događaje, više video franšiza i veći angažman sa korisnicima društvenih mreža. 

Rešenje u prelasku na besplatna izdanja našli su i neki drugi britanski naslovi. Londonski Time Out, nedeljnik, na pad tiraža je reagovao prelaskom na besplatno izdanje i sada ima tiraž od 300.000 primeraka. Ovaj model je spasio i londonske dnevne novine Evening Standard, koji se danas distribuira u više od 900.000 primeraka, nedeljni magazin Stylist (400.000), Sport (300.000) i Shortlist (500.000). U ovoj zoni posluje i etablirano izdanje Metro sa tiražem od oko 1,5 miliona primeraka širom Velike Britanije.