Kako sam u svojoj biografiji kaže, Joep Homerson, gleda na život kao na veliku misteriju koja, što je s vremenom bolje upoznaješ, postaje sve veća. Inspiraciju nalazi u prirodi, smrti i raspadanju, ali i u rađanju. Na slikama preovlađuju plavi i ljubičasti tonovi – boje kosmosa. Slike su mu, prema sopstvenom tvrđenju, prepune matematičkih formi – kocka se pretvara u krug - prepliću se simetrija i asimetrija. Eksperimentišući sa dualističkom formom, nastoji da pomiri njihove suprotnosti: red i haos, pokretljivost i nepokretljivost, za koje drži da su osnova sveg života.


Priredila i prevela
Tamara Lujak