Čovek i televizija, vežba iz TV produkcije, Milena Arsenić
Ekipa - Milena Arsenić, Uroš Milutinović, Lazar Milenković
Fakultet Dramskih Umetnosti u Beogradu 2014.