MLADI NAJBOLJE ZNAJU ŠTA JE TO ŠTO ZANIMA NJHOVE VRŠNJAKE

Omladinski radio počeo je sa emitovanjem programa 29. novembra. Pokrenut je u okviru pokrajinskog javnog servisa, predstavlja virtuelno okupljalište omladine, a ima za cilj da informiše, obrazuje i zabavi.
Ovaj projekat izuzetno je značajan, zato što je Srbija do sada bila jedina zemlja regiona koja nije imala Omladinski radio. Ima isključivo onlajn "frekvenciju", i od ostalih internet radio stanica razlikuje se po tome što ima program i na srpskom i na engleskom jeziku. Nekoliko meseci pre početka rada O radija, organizovan je konkurs za voditelja/novinara, a trenutno njihova redakcija broji 18 članova. Na konkurs se tada javilo 226 ljudi što je uticalo na to da se za selekciju njih 10 izdvoji više vremena od planiranog.  

Urednik O radija Predrag Novković kaže da mu je drago što je odgovor mladih na projekat bio tako dobar jer im je po sredi bilo da teme kojima se bavi Omladinski radio pre svega obrađuju novinari koji su mladi i koji na najbolji mogući način mogu da znaju šta je to što zanima njihove vršnjake i dodaje:
    - Ideja za pokretanje Omladinskog radija postoji više od godinu dana, ali u konkretnu realizaciju smo krenuli u maju ove godine, po ugledu na nekoliko radio stanica sličnog profila i formata, koje postoje u zemljama zapadne Evrope, pre svega u Nemačkoj, i koje su postale u poslednjih nekoliko godina prilično uticajne u tim zemljama. U pitanju su omladinske internet radio stanice, koje postavljaju nove standarde kada je u pitanju novinarstvo, i teme kojima se oni bave prvenstveno su usmerene ka mladima, tako da to su nam bili uzori, ali smo mi to prilagodili našim uslovima, odnosno uslovima koji postoje u našoj zemlji. Na proleće ove godine smo počeli da okupljamo ekipu za pripremu radija, da odabiramo ljude, i da se pripremamo za sam program. Zacrtali smo sebi 29. novembar kao datum kada ćemo početi sa radom, iz razloga što je tog dana i 65 godina Radio Novog Sada, kaže urednik Omladinskog radija, Predrag Novković.
   
Stručna saradnica u nastavi Odseka za medijske studije, Smiljana Milinkov, rekla je da pozdravlja pokretanje Omladinskog radija, zato što smatra da je tako profilisan radio nešto što je nedostajalo našem društvu:
    - Brojne su radio stanice koje kao ciljnu grupu navode mlade, međutim njihov programski sadržaj je gotovo u potpunosti muzički i namenjen isključivo zabavi, a ono što bi trebalo da bude informativna i edukativna funkcija medija u potpunosti izostaje, dodala je Milinkova.
    Takođe je rekla da veruje da će ekipa O radija uspeti da izbegne zamku podilaženja ukusu i potrebama najšire publike, i da će mladima pružiti sadržaj koji će doprineti proširivanju njihovih znanja i interesovanja i podstaći ih na kritičko mišljenje i aktivizam.
   
Novinarka Omladinskog radija, Maja Ledjenac ističe da je odlučila da se posveti stvaranju radio stanice, jer smatra da u Srbiji jako dugo ne postoji adekvatan sadržaj za mlade i da su omladinske radio stanice izumrle pod naletom komercijalizacije:
    - Za par godina vidim ovaj radio kao stanicu koju mladi vole i poštuju i na kojoj se rado informišu, ali i slušaju muziku, zabavljaju, prezentuju, zovu, dolaze. Program vidim kao nepresušni izvor ideja i inspiracije za mlade. Moja je želja da u toku večeri i noći radio ima izobilje emisija i da je stalno prisutan u javnosti, rekla je Leđenac, i dodala da O radio vidi i kao mesto na kojem će mladi žurnalisti moći da stiču svoja prva iskustva.

Miljana Milekić