Prvi filmski koraci Milana Todorovića, reditelja Mamule