Aleksandra (Sandra) Dević, devojka iz Subotice, samouki je ilustrator i aktivno se bavi crtanjem vec skoro 6 godina. U saradnji sa Damirom Pavićem (Septik) (gospodin koji je radio ilustraciju za ˝Pobuna Fanzin˝) i još nekolicinom umetnika aktivno radi na projektu ˝Insomnia˝ koji podrazumeva promovisanje muzike i likovne umetnosti. Tematika njenih ilustracija je uglavnom Fantasy ili lična projekcija razmišljanja/osećanja datog trenutka. Koristi uglavnom digitalni princip rada ali joj ni olovka, ni platno nisu strani. Planira da nastavi sa ilustracijom ali i da se pozabavi 3d modelovanjem i animacijom, kao i stripom i komercijalnom ilustracijom za potrebe muzičke industrije.