„Ideogram nije ni crtež ni slika: to je znak i deo je jednog sistema znakova.“

Komunikacijom, jednom od osnovnih ljudskih potreba, posredno se ili neposredno, verbalno ili neverbalno prenosi poruka, emocija, misao ili informacija putem simbola i znakova.
Savremeni čovek neguje vizuelnu komunikaciju kako bi obogatio svakodnevni život.
Početak vizuelnih komunikacija datira još od vremena kada je čovek crtao u pećinama, iz potrebe da zabeleži za njega neki važan događaj i prenese poruku daljim generacijama. Ti crteži predstavljaju začetak pisma, umetnosti i religije.

Ideogram (gr. ιδέα pretstava, γράμμα znak, slovo) je znak, crtež ili slika, grafički simbol koji predstavlja ideju, pojam. Ideogram prikazuje predmet po njegovom najkarakterističnijem elementu, npr. za ideogram čoveka uzima se samo njegova glava.
Ideografija (grč ίδέα idea misao i αράφειυ grafein pisati), pismo ideogramima, pojmovno pismo, izražavanje je misli ideogramima: pisanim ili crtanim znakovima, simbolima ili slikama (hijeroglifi starih Egipćana, kinesko pismo, znakovi za brojčane vrednosti).
Za razliku od ideografije u kojoj crtež (ideogram) označava predmet ili pojam, u piktografiji (slikovnom pismu) slika (piktogram) znači čitavu rečenicu ili ceo jedna događaj. Smatra se da piktografija predstavlja najstariji oblik pisma uopšte.
Danas se u raznim naučnim disciplinama i svakodnevnom životu služimo ideogramima: u astronomiji, saobraćaju, matematici (+, -, x, √, :), meteorologiji, hemiji, medicini, lingvistici, tehnici, geografiji, farmakologiji.

Piktogram (lat. pictus slikan, naslikan) je slika predmeta kao simbol određene reči, najstariji oblik pisma. Piktografija je slikovno pismo, pismo u slikama. Za razliku od ideografije u kojoj crtež, slika (ideogram) označava predmet ili pojam, u piktografiji slika (piktogram) znači čitavu rečenicu ili ceo jedan događaj. Smatra se da je piktografija najstariji oblik pisma uopšte.
Kao jedna faza u razvoju pisma, piktogram se kao forma izdvojio i razvio. Postao je univerzalno sredstvo komunikacije prevazilazeći sve jezičke barijere. Piktogram se od realne slike, kroz različite nivoe stilizacije, razvio do jasnih pojednostavljenih i geometrizovanih formi.
Savremen, čitak, pristupačan, sposoban je za brzo i jasno vizuelno saopštavanje. Primenljiv u svim sferama svakodnevnog života. Primera je mnogo: u saobraćajnoj komunikaciji, upotrebi ikonica na računarima, na proizvodima široke potrošnje, aparatima, informacionim tablama… Bez njegove primene, komunikacija savremenog čoveka bila bi oskudna, teška, skoro nezamisliva.

Priredila Tamara Lujak