Petar Stanojević je rođen 3. septembra 1984. godine u Požarevcu. Završio je gimnaziju i srednju muzičku školu u Požarevcu. Trenutno je apsolvent na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Bavi se muzikom, slikarstvom i pisanjem. Njegovi pisani radovi, nikada do sada nisu napustili fioke radnog stola, pa kao takvi nisu ni mogli biti objavljeni. Zbog toga sebe i ne naziva piscem već antropologom. Nemim posmatračem u džungli društvenih odnosa. Inspiraciju pronađenu u svakodnevnici svog i tuđih života, prenosi na papir i platno.