Čovek slika portrete u staklu.
Ima I licencu za to dobijenu od Cenzurata za stakloresce.
Dok slika potrebna mu je svetlost, te se igra sa lusterom.
Luster puca I seče ga po rukama..
Čovek odlazi u bolnicu gde ga previjaju uz sumnjičave poglede.
-Ma zar je baš to tako bilo?
-Jeste li depresivni u zadnje vreme?
-Zašto ne biste porazgovarali sa našim ekspertom Staklarevićem?
Čovek se pravdao, ali mu nisu verovali.
Dok su ga previjali, lekari su razmenjivali zabrinute poglede.
Dok su ga previjali, čuo se prigušeni kikot medicinskih sestara.
Čovek je kopnio, jer su ga proglasili neuračunljivim.
Otvorili su mu zdravstveni karton I oduzeli dozvolu za rad.
Zavrsio je kao monah u nekom od modernih manastira.

Leila Samarrai