Avanturama kraj

Upala u crnu rupu.

Svemirski brod.
Bronzana žena
Bakarni čovek

Crveni vulkan Mars
Kum svih vukana.

Tatjana Debeljački, rođena 23.04.1967. godine u Užicu. Piše poeziju, kratku prozu,priće i haiku.Član Udruženja Književnika Srbije - UKS od 2004. godine i Haiku Društva Srbije – HDS Srbije. HUSCG- Montenegro i HDPR Croatia.Član udruženja pisaca "Poeta" od Beograd,2008.Član Hrvatsko Književnog Društva – HKD od Croatia 2009.Član Društva pesnika "Antun Ivanošić" Osijek 2011.
Saveza Jugoslovenskih Književnika u Otaždžbini i Rasejanju-Beograd, Književnog kluba Jesenjin-Beograd.
Do sada sam izdala četri zbirke poezije: «KUĆA OD STAKLA» izdavač «ART» Užice, godina izdavanja 1996.; zbirka poezije «TVOJA» izdavač «NARODNA KNJIGA» Beograd, godina izdavanja 2003.; zbirka haiku pesama «VULKAN» izdavač «Lotos» Valjevo, godina izdavanja 2004.CD Knjiga u izdanju ART+``KUCA OD STAKLA``2005.SR-EN sa Muzikom. AH-EH-IH-OH-UH izdavač Poeta,Beograd 2008.
Poezija i haiku prvedeni su na više jezika.