(Prvi deo koji govori o prilikama koje su dovele do nastanka hip hopa pročitajte ovde.)  
(Drugi deo teksta o hip hopu pročitajte ovde.)  
  
Društveno politička stvarnost afroamerikanaca sa kraja šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka, kao i pokreti koji su delovali u ovom periodu, braneći njihova ljudska i građanska prava snažno su uticali na razvoj hip hopa. To se najbolje može uočiti osvrtom na dve grupe, koje predstavljaju Staru i Novu školu repa, a koje su postavile određene standarde u ovom žanru. Reč je o grupama Pablik Enemi (Public Enemy) i Vu teng klan (Wu Tang Clan). 

Public Enemy je na više nivoa revitalizirao Black Power ideju, poigravajući se sa značenjima i simbolima militantnih organizacija iz 1960-ih godina. Tako je npr. karakteristična ikonografija njihovih nastupa, koja podrazumeva i marširanje članova plesne trupe Public Enemy-a pod nazivom S1W (Security of The First World) ubučenu u uniforme koje asociraju na Black Panther pokret. Takođe ime DJ-a grupe Terminator X, direktno asocira na ime Malkolm Eksa, tj. njegovo odbacivanje američkog prezimena koje ukazuje na ropsku prošlost. Sa druge strane vizuelni imidž Flavor Flav-a, člana sastava, koji konstantno nosi sat okačen oko vrata, direktno je u vezi sa Black Aesthetic pokretom. Naime,  tokom 1970-ih članovi ove organizacije su se pozdravljali rečima: „Koliko je sati? Vreme je Nacije!” (What time is it? It's Nation time!). Ovakav gest Flavor Flav-a, jeste zapravo višeznačno subvertiranje, s obzirom na to da pored jasne reference na kulturni pokret, ovaj izvođač takođe pravi otklon od tendencije rep muzičara da nose nakit, kao simbola ekonomskog uspeha. Takođe, nazivi albuma, tekstovi pesama, logo, videospotovi i intervjui, kao i uostalom samo ime grupe ukazuju na jasno subverzivno delovanje, koje je neposredno povezano sa afrocentrizmom. 
Sa druge strane, grupa Public Enemy u muzičke podloge svojih pesama unosi semplove koji se mogu povezati sa pomenutom ideološkom platformom. Karakterističan je primer numere Fight the Power, koja uspostavlja istovremeno neposrednu i posrednu vezu sa revolucionarnim godinama. Naime, numera počinje isečkom snimljenog govora Martina Lutera Kinga,  da bi zatim indeksni znaci preuzeli ulogu ostvarivanja veza sa revolucionarnim idiomom, kroz specifičnu upotrebu i odabir semplova za muzičku matricu. Ono što se prepoznaje jesu isečci karakterističnih uzvika Džejmsa Brauna (James Brown), koji samim tim što su poznati široj publici deluju indeksno. Međutim, značenjska osnova ovih semplova je višeslojna. Oni pre svega sadrže čisto zvučnu vrednost koja tvori muzičku matricu. Takođe, Džejms Braun predstavlja simbol subverzivnog muzičara, koji je doprineo pokretu afroamerikanaca 1960-ih i 1970-ih, ali je i ujedno ikonička figura koja reprezentuje fank i soul žanr, te je pozivanje na njega svojevrsno legitimisanje rep muzike. Rep je, zapravo uvek pokušavao da uspostavi sponu sa prethodnim muzičkim žanrovima afroamerikanaca, često se služeći citatima i referencama. Zvučni isečci glasa Džejms Brauna, tako ispunjavaju funkciju kanonizovanja hip hopa unutar kulture crne rase SAD. 
Sa druge strane, veza, političkog kreiranja afroameričkog identiteta u godinama Black Power pokreta, i Wu Tang Clan-a ostvaruje se posredstvom snažnih veza ovog sastava sa organizacijom Five Percents, koja je poznata po svom afrocentrizmu. Naime, svi članovi Wu Tang Clan-a su pripadnici ovog pokreta, te se reference često mogu pronaći u njihovim tekstovima koji spajaju tzv. freestyle batle stil repovanja sa svojevrsnom filozofskom osnovom koja se može označiti kao KWU (Knowledge, Wizdom, Understanding) platforma. KWU jeste u direktnoj vezi sa organizacijom Five Percents, s obzirom na njihovu mističku filozofiju koja simulira diskurs istočnjačkih filozofija, poput Zen Budizma, ili religiozne prakse Kabale, sa terminologijom Suni Islama, koristeći se realističkim načinom iskaza kao i brojnim akronimima. U tom smislu, izvođači koji se služe KWU platformom koriste ove elemente unutar sopstvenog diskursa koji podrazumeva složene narativne forme, u kojima često postoji višeslojna značenjska ovojnica. Kombinujući KWU sa jezikom slenga, izvođači, poput Wu Tang Clan-a ograničavaju mogućnost dekodiranja takvih tekstova. Inače, sama ikonografija grupe Wu Tang Clan, kao i određene muzičke matrice koje sadrže semplove iz hong kongških filmova, povezana je i sa idejom koju je začela grupacija Nacija Islama, o Azijatskom crncu,  te odatle i često pozivanje na borilačke veštine koje potiču iz Azije. U tom smislu, afrocentrizam koji se očituje u ideologiji sastava Wu Tang Clan, a koji je povezan sa grupacijom Five Percents, predstavlja jasnu vezu sa crnačkim nacionalizmom iz vremena borbe za građanska prava u SAD. Grupa Wu Tang Clan je, zajedno sa drugim predstavnicima Nove škole, nastavila tradiciju uspostavljanja veza i kontinuiteta sa afroameričkim pokretima za prava i ona će biti široko zastupljena na hip hop sceni sve do početka 21. veka, kada je muzička industrija gotovo u potpunosti uspela da izvrši de subvertiranje mejnstrim hip hopa, odvajajući ga od svojih prvobitnih korena.

Radoš Mitrović