Jadan običan dan, jedne obične striparnice, sa crvenom lampom na stolu...