Kojl i Džamal prijavili su se za učešće na opštinskoj manifestaciji, kako bi predstavili svoju agenciju. Prijava im je odbijena ali dobijaju besplatne karte, a lep provod nije zagarantovan.