Crvena pilula je ovaj put bila cijanid pomešan sa lekovima za duboku narkozu. Ima jedan izraz na engleskom koji dobro opisuje ovakve filmova a to je „mixed bag“, dakle ne „mačka u džaku“ već mešana roba, za svakog ponešto, i dobrog i lošeg. 


Neverovatno je koliko Matrix Resurrection 20 godina kasnije deluje neurgentno i redudantno, skoro pa samo redistibucija starih ideja i koncepta u novom ruhu koja nema svoj identitet i samosvojnost, koliko god su Matriksi egzistirali u nekom svom stilskom koordinatnom sistemu stilizovanih crnih kaputa, sjajno snimljenih borilačkih koreografija i brutalno postavljene i razigrane sloumoušn akcije, toliko ova Četvroka nema ništa svoje, ništa što bi je stilski definisalo kao bitan film, osim možda meta samorefleksije i samosvesti da Matriks postoji i da se sada s time mogu sprdati u stilu Dedpula.

I dok je akcija bolno neinspirativna i rupa koju ostavlja Lorens Fišburn jednostvano neispunjiva novim glumcem kome je dat protagonizam fikusa u uglu sobe, dok Džonatan Grof kao novi Smit jednostvano ne pije vodu, scenario ima neke potencijale koji su se u boljem filmu mogli dublje istražiti i koji nisu za bacanje, npr. ideja da su ljudi i neke mašine udružili ili ceo koncept po kome Neo i Triniti bivaju vraćeni u Matriks da žudnjom jedno za drugim održavaju energetsku vrednost sistema viralnom.

Čak i poslednja trećina filma evocira akcijom i energijom (ali i stilom) scenu potere auto-putem iz drugog dela i podseća kakav je ovo film mogao da bude da su svi elementi (dakle, i druga rediteljka Vašovski, i Hugo, i Fišburn) bili na okupu, bio bi ovo jedan simpatičan nostalgični trip, osim što je ovako bledo i očigledno ostvarenje urađeno da se na novootrkivenu Rivsovu „Džon Vik“ popularnost vaskrsne iz groba još jedna franšiza (veza sa Vikom produbljena je i činjenicom da reditelj Vika Čad Stahelski igra Trinitionog Matriks muža).

I dalje je Matriks simbol potlačenog kapitalističkog društva ili možda samo metafora za trans osobe u pokušaju borbe za sopstveni identitet, ali da li je ikoga u 2022. godini za to sada briga?

Slobodan Novokmet