Strip "Vlad" Nevene Marković je prvobitno komponovan kao kaiš-strip za predmet Ilustracija na Fakultetu primenjenih umetnosti. U jednoj tabli ilustruje anegdotu iz poglavlja o princu Vladu Drakulu, opisanu u knjizi Najveći zlotvori u istoriji autorke Mirande Tvis:

“(...) što je kolac bio duži, to je žrtva bila važnija. Jedan plemić koji se bio namrštio dok je večerao sa Vladom u dvorištu prepunom leševa, bio je nabijen na kolac toliko dugačak kako bi bio iznad smrada koji se širio od onih koji su bili nabijeni na kočeve oko njega.”

Bio je objavljen 2013. godine u 4. broju elektronskog magazina za kulturu i umetnost Bulevar, koji je uređivalo nekoliko studenata Grafičkog odseka FPU-a.