"Kada su došli po intelektualce,
ja sam ćutao;
jer nisam bio intelektualac.

Zatim su oterali prosjake,
odbili azilante,
pretukli i prebili pedere,
sklonili prostitutke,
nahranili nas sumnjama i strahovima,
ja sam ćutao;
jer oženjeni treba da se drže svojih kuća.

Kada su zatvorili nezavisne novinare,
ja sam ćutao;
jer nisam bio novinar.

Kada su došli po sindikalce,
ja se nisam pobunio;
jer nisam bio sindikalac.

Kada su došli po mene,
nije preostao niko da se pobuni.."

Pesma i spot su namenjeni vama, ljudima dobre volje i namere, koji uzdrhte kada vide desničarsko/levičarske parole na zidovima svog grada..


VLAST

Da imam vlast
Izmenio bih društvo celo
Velegrad bi bio selo
Narkomana ne bi bilo
Al' bi meni bilo milo

A pedera još i manje
Ubij'o bi za silovanje
I da li bi mi krivo rek'o
Kad' prste bi za laži sek'o

Urami me
Na zid stavi me
Iz bunta
Ja sam simbol kulta
Tvoj Bog
Batina i Bog
Da imam vlast
Ni kurac vam ne bih dao
Da imam vlast
Tuđi bi' vam obećao

Da imam vlast
I šta je tolerancija
Ne zanima te istina
Licemere lopove
Bacio u okove

Ne bi bilo aparata
Niti sestre niti brata
I da l' bi bilo fer kad bih ja
Bio glavna rola i režiser

Urami me
Na zid stavi me
Iz bunta
Ja sam simbol kulta
Tvoj Bog
Batina i bog

U nastavku pročitajte intervju koji su Feud dali našem magazinu.