Marey's descent pripoveda priču o turističkom ekologu koji se pojavio na mestu gde ne bi smeo biti. Zanimljiva činjenica je da je napisan, snimljen i montiran u samo 48 sati jer je to bio jedan od ključnih zahteva takmičenja HP48HOURS za koji je ovaj film i snimljen.