Situacija postaje sve gore nacrtana zbog raznih agresivnih sadržaja koji opsedaju umove recipijenata. Umeće baratanja prazninom je drevna veština bivanja u prostoru iza manifestacije matriksa i ukazuje na mogućnost fantastične teurgije koja bi mogla da izmeni trenutni stripoverzum grozomorja.