Aleksa Mirosavljević, autor ovog filma, se odlučio za filmovanje čuvene Poove pesme kako bi prikazao unutrašnju borbu likova ali i prikazao samog gavrana kroz neke ljudske osobine. Sama radnja filma se kompletno dešava u jednom stanu i uključuje tri lika: glavnog momka, gavrana i naratora, plus devojku Lenoru u kratkom pojavljivanju.