Šta je kemp stil? Kome pripada i da li se razlikuje od kiča i treša? Da li se kemp može definisati? Nakon dugomesečnog rada na projektu, tim Muzeja popularnih i supkultura istraživao je pojam kempa, kao i društvene teme koje on pokreće.

Film ,,Kemp u nama i mi u kempu!” predstavlja dokumentarni, završni film projekta Camping the trash out. Film se sastoji od narativnog dela koji publici bliže objašnjava kemp, te ga povezuje sa primerima iz popularne kulture, medija i svakodnevnog života. Kroz dijalog naših naratora Anje i Alekse saznajemo gde sežu počeci kempa, gde se sve on danas pojavljuje i ko su najistaknutiji primeri ličnosti iz sveta kempa.