Prljavi inspektor Blaža i Kljunovi @ Bašta kluba Fest, 10.7.2021.