Overgraund treš je strip u nekoliko epizoda, a pred vama se nalazi prva koja je nastala još davne 1995. Interesantno je da je ovaj strip jos tada kružio Novim Sadom kao "fanzin u jednom primerku" i čitalo ga je oko dvadesetak ljudi, pa je dvadesetak godina bio izgubljen da bi se nedavno povampirio, i zbog svega nabrojanog je jedva skeniran. Nastao je kao nedokuvana i sirova reakcija na neprilagodjenost pojedinca u surovoj realnosti sistema i društva. Autor je Lendlord.