Futuristička bajka o ravnoteži u prirodi. Devojka ima hobi da sakuplja insekte. Jedne noći pojavljuje se romantični posetilac. Upuštajući se u bezazlenu romansu, u kojoj se dešava obrt, devojka doživi fatalnu sudbinu.