Adaptacija srpske narodne bajke. Priča o dečaku, aždaji, ženi i nevidljivom prijatelju...