Svi znamo za mit da rode donose bebe. U ovom kratkom animiranom filmu vidimo kako njih stvaraju oblaci… sa manje ili više uspeha.