Verni psić prati svog gospodara na pecanje ali će se on suočiti sa više nego dosadnom čapljom.