Ako ništa drugo, Amazonova Kindl platforma omogućila je renesansu novela. Pisci to za sada kolebljivo koriste, mahom vezujući novele za etablirane svetove svojih serijala, ali s vremena na vreme javljaju se i projekti kakav je The Emperor's Railroad.

Prva novela u svetu Dreaming Cities Gaja Hejlija smućkana je po obrobanom receptu daleke prošlosti u dalekoj budućnusti, uspešno kombinujući postapokaliptični mizanscen s motivima distopije, estetikom stimpanka, pripovedačkim stilom vesterna i na kraju formom pikardskog romana.

Nepretenciozno a opet jezgrovito napisana novela nagoveštava bogatu istoriju postapokaliptičnog sveta, sasvim dovoljno sumornog i religioznog da se oseti piščevo iskustvo u radu na Warhammer novelizacijama. Ipak, Hejli ovim uratkom dokazuje da je daleko od tek anonimnog proizvođača generičke robe. The Emperor's Railroad je napisana izuzetno dobro i u zanatskom i u pripovedačkom smislu i komotno može da stane rame uz rame s recimo Martinovim novelama iz sveta "Pesme leda i vatre".

5/5 

Ivan Jovanović Nightflier