Odlična priča za serijal o dogodovštinama Detektiva Nemogućeg, učinjena još boljom time što ju je redakcija Veselog četvrtka objavila u ediciji u kojoj će neumitno privući pozornost Zagorovih poklonika i time im zagor-čati život (see what I did there?).

Naravno, homoeroCka fascinacija Zagorom prevazilazi i zabavu i umetnost, pa i devetu, te zadire u pitanje identiteta - što objašnjava i silnu pomamu raznoraznih fanova na savremeno silovanje svetih krava, od Star Warsa do Star Trekova, jer svako potkopavanje ili dekonstrukcija tih franšiza, kako se danas kaže u svakom balkanskom seocetu, potkopava i nekritički usvojeni identitet konzumenata ovih masproizvoda, ugrožavajući ih kao ličnosti budući da nikakav drugi identite nisu uspeli da izgrade, a naročito ne lični.

Korica B

Jeftina psihologija na stranu, ove dve epizode sačinjavaju solidno nacrtanu priču - u kojoj crtač kvalitetom vidno odskače od stotinak brojeva starijih priča. Predmet, ako već ne protagonista, zapravo je odlično nacrtan - i da se u samom stripu u Zagoru pojavio kao neki od sporednih likova, čitaoci bi mu verovatni klicali.

Kada je o scenariju reč, jeste pomalo posprdan i zagorohulan, pa možda i malo snobovski spram verovatno daleko brojnijih čitalaca Zagorovih pustolovina. To lak podj... badanje na stranu, Kasteli je sročio solidnu postmodernističku priču, koja se može tumačiti na bar tri načina, a čitaocu se ostavlja da je prihvati kako god hoće.

Da ovu epizodu u ruke uzme neki čitalac MM, koji u životu nije čuo za Zagora i Čika, verovatno bi mu najzanimljivije bilo pozivanje na jednu priču koja nikada nije objavljena u Dnevnikovom izdanju MM, verovatno iz razloga već nekakve autocenzure, dok bi sprdačinu sa Zagorovom sekirom najverovatnije doživeo kao bockanje Star Warsa. 

Svejedno, Kasteli se trudi da hiperbolizuje "legendu" u tolikoj meri da je čitaocu teško da je prihvati kao istorijski fakat i mora da bude izrazito tupav pa da ne shvati piščevu poruku da je "prava istorija" vremenom i prepričavanjem iskrivljena do neprepoznatljivosti.

Sve u svemu, vrlo solidna priča i vrlo solidan crtež u zbiru daju 4*, premda čisto sumnjam da ću se ovoj epizodi vraćati nešto previše.

Ivan Jovanović Nightflier