Nick Cave je otvoreno progovorio o svojim iskustvima s drogama i „high“ i „low“ momentima tokom perioda konzumacije.

U svom redovnom odgovaranju na pitanja obožavatelja putem svoje stranice The Red Right Hand Files, Nick Cave je odgovorio na pitanje je li ikada doživeo isti „high“ osećaj trezan kao i kad je bio pod uticajem droga.


Cave je odgovorio:

„Craig, nisam siguran da sam doživeo isti osećaj trezan kao i na drogama, ali s druge strane nisam doživeo „low“ trenutke kao tokom konzumacije tih 'simpatičnih supstanci'.“

Nastavio je navodeći neka od loših iskustava koje je imao tokom konzumacije droga, a ona uključuju: „hapšenja i ostajanje u pritvoru u policiji, osećaj dehumanizacije na odvikavanjima, slomljene kosti, kliničke smrti, mrtve prijatelje, suicidalne misli, krađe, rutinska predoziranja, smanjenu motivaciju, gubitak fizičkog i mentalnog zadovoljstva, propale veze, saobraćajne nesreće, čitanje 'Hobbita', neuhranjenost, kreativnu impotenciju, epsko traćenje vremena, pričanje gluposti, životno ugrožavajuće bolesti, sklonost prema delima Charlesa Bukowskog, loše pevanje i zaboravljanje maminog rođendana."