U kratkom filmu Haze momak se trudi da shvati i objasni šta se desilo prethodne noći.