Dva brata sakupljaju korale na dnu mora i na kraju dana stariji brat otkriva misterioznu pećinu.